Eko-Park Wschodni

Ośrodek Wypoczynkowy „Podczele II” zlokalizowany jest w cichej i spokojnej okolicy, z dala od zgiełku i tłoku miasta, w odległości ok. 5 km od centrum Kołobrzegu ok. 700m od morza i niezaludnionej plaży, na skraju Eko-Parku. Ten unikalny bagienno – leśny teren, uznany został w 1996r. przez kołobrzeską Radę Miejską za użytek ekologiczny pod nazwą Eko-Park

Wschodni, który zajmuje  blisko 380 ha i jest ceniony przede wszystkim za walory krajobrazowe, geomorfologiczne,

faunistyczne i florystyczne.

  Granice Ekoparku wyznaczają:

    – od zachodu krawędź pradoliny – granica torfowiska i gruntów zielonych,

    –  od północy brzeg morski,

    –  od wschodu krawędź pradoliny w rejonie osiedla Podczele oraz granica administracyjna miasta,

    –  od południa szosa i tor kolejowy Kołobrzeg – Koszalin.

Zanotowano tutaj występowanie około 80 gatunków ptaków, do najcenniejszych należą: orlik pospolity, błotnik stawowy,

rzeżucha łąkowa, łabędź niemy i krzykliwy, gęś gęgawa, kaczki (czernica, świstun, krzyżówki), perkoz rdzawoszyi, bąk czy żuraw

zwyczajny. Spośród ssaków na uwagę zasługują jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, tchórze, wiewiórki, jeże czy leśne gryzonie. Tereny

zadrzewione porośnięte są starodrzewem bukowym i dębowym – znajdują się tutaj pomnikowe okazy m.in. buka zwyczajnego,

dębu szypułkowego, grabu pospolitego, daglezji, wiciokrzewu pomorskiego i bluszczu pospolitego. Na granicy pomiędzy

Eko-Parkiem a Lasem Kołobrzeskim rosną najstarsze, lecz nie tak słynne jak chociażby „Bartek”, dęby w Polsce – „Bolesław” liczy

sobie ok. 800 lat, blisko 7 m w obwodzie i niespełna 40 m wysokości. Dąb Bolesław został niestety powalony przez wichurę 31.05/01.06.2016. Pozostanie jednak na swoim miejscu i leżąc będzie stanowił dalej pomnik przyrody dla przyszłych pokoleń. Z kolei „Warcisław” datowany jest na wiek ok. 650lat, zmierzono mu ponad 6 m w obwodzie i 37 m wysokości. Obydwa dęby są prawnie chronionymi pomnikami przyrody.