O nas

Ośrodek Wypoczynkowy „Podczele II” istnieje od 1999r. W przeszłości był częścią sanatorium uzdrowiskowego dla górników. Wszystkie pięć budynków, którymi dysponujemy, od momentu powstania miały przeznaczenie wypoczynkowo – lecznicze, głównie ze względu na lokalizację (bliskość morza i plaży, lasy liściaste, źródła solankowe). Właścicielem Ośrodka jest spółka cywilna pod nazwą Ośrodek Wypoczynkowy Podczele II z siedzibą w Kołobrzegu przy ulicy Koszalińskiej 70. W budynkach położonych na działce o powierzchni blisko 1ha dysponujemy maksymalnie 160-cioma miejscami noclegowymi. Recepcja z salą jadalną mogącą jednorazowo przyjąć 90 osób, mieszczą się w nowoczesnym budynku oddanym do użytku w 2009r. W tym budynku znajduje się również Cafe – bar, gdzie serwujemy pyszną kawę oraz różne napoje chłodzące. Ośrodek posiada również własną – niedużą ale przyjemną i odprężającą – siłownię zewnętrzną. Organizujemy pobyty wczasowe i wczasowe z zabiegami dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych, a także kolonie, zielone szkoły, obozy sportowe czy imprezy okolicznościowe (komunie, wesela, stypy). 

Nasz ośrodek został wyróżniony certyfikatem „Gwarancja Satysfakcji” przez serwis turystyczno-noclegowy Meteor.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY WCZASÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

1. OW „Podczele II” s.c. zobowiązuje się zapewnić Klientowi korzystanie ze świadczeń określonych w niniejszej Umowie –Zgłoszeniu, w zamian za dokonanie należnej wpłaty określonej na podstawie aktualnego cennika.
2. Warunki płatności:
Płatności można dokonywać przelewem na konto, nr konta Santander Bank Polska
53 1090 2659 0000 0001 1016 6686
lub przekazem pocztowym na adres Ośrodka w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, na którą jest rezerwacja.
3. Rezerwacja świadczeń następuje w momencie wpłaty zaliczki w wysokości 40% wartości wszystkich świadczeń. Zaliczka nie obowiązuje w okresie trwania festiwalu Sunrise w miesiącu lipcu – w tym przypadku wpłata całości zgodnie z terminem wyznaczanym indywidualnie w rezerwacji.
4. Rezygnacja ze świadczeń następuje w momencie przyjęcia jej w formie pisemnej przez pracownika Ośrodka i pociąga za sobą potrącenia określone niniejszymi warunkami:
– Całość zaliczki zostaje zwrócona (po potrąceniu 20% kosztów manipulacyjnych) w terminie od 30 do 20 dni przed rozpoczęciem świadczeń.
– 50 % zaliczki w przypadku rezygnacji w terminie od 20 do 10 dni przed rozpoczęciem świadczeń.
– W przypadku rezygnacji ze świadczeń w terminie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem świadczeń Klientowi nie przysługuje zwrot zaliczki.
5. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane z własnej winy świadczeń zapewnionych niniejszą umową, jednakże w uzasadnionych przypadkach losowych, po okazaniu odpowiednich dokumentów, Klient otrzyma zwrot wpłaconej zaliczki pomniejszony o 20 % kosztów manipulacyjnych.
6. Klient odpowiada materialnie do pełnej wysokości za szkody wyrządzone z jego winy lub osób niepełnoletnich pozostających pod jego opieką. Powstałą szkodę należy bezzwłocznie zgłosić.
7. Ewentualne reklamacje muszą być potwierdzone na miejscu przez Kierownika Ośrodka.
8. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie w terminie do 14 dni od zakończenia świadczeń. Opóźnienie powoduje nieważność reklamacji.
9. OW „Podczele II” ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.
10. OW „Podczele II” nie odpowiada za szkody osobiste, materialne, np. kradzież, utrata zdrowia, śmierć oraz straty moralne, koszty utraconego urlopu i koszty z tym związane, utracone zyski itp.
11. Odpowiedzialność OW „Podczele II” jest również wykluczona w przypadkach:
– wystąpienia zjawiska siły wyższej,
– szkód wynikłych z działania lub zaniedbań Klienta i osób towarzyszących,
– szkód i strat poniesionych przez Klienta i osoby towarzyszące w wyniku działań przestępczych.
12. OW „Podczele II” nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady lub niewykonanie zobowiązań podwykonawców lub współpracujących biur podróży.
13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w miejscach pobytu.
14. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
16. Ze względu na bezpieczeństwo zabronione jest używanie w pokojach grzałek elektrycznych, własnych żelazek i innych podobnych urządzeń z wyjątkiem maszynek do golenia, zasilaczy do laptopów i ładowarek do telefonów komórkowych.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
18. We wszystkich pokojach i budynkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

19. Recepcja Ośrodka czynna jest w godzinach 8-20.00. Jeżeli planujecie Państwo przyjazd w innych godzinach – w tym nocnych, prosimy  o wcześniejszy telefoniczny kontakt z recepcją pod numerem 94 354 36 65.

Życzymy spokojnego wypoczynku !!!