Turnusy rehabilitacyjne z aktualnym wpisem OD

Posiadamy aktualny wpis wydany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego: do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne (OD/32/0050/19 ważny do dnia 30.06.2022r.) To pozwala nam na organizację turnusów rehabilitacyjnych i uprawnia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

– z upośledzeniem umysłowym,

– z chorobą psychiczną,

– z padaczką,

– ze schorzeniami układu krążenia,

– kobiety po mastektomii,

– z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,

– z chorobami neurologicznymi (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),

– z chorobami układu moczowo – płciowego,

– z chorobami układu pokarmowego,

– z cukrzycą,

– ze schorzeniami układu oddechowego,

– ze schorzeniami reumatycznymi (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),

– ze schorzeniami laryngologicznymi (z wyłączeniem osób z dysfunkcją narządu słuchu),

– ze schorzeniami skóry,

– z otyłością,

– ze schorzeniami endokrynologicznymi,

na następujące turnusy rehabilitacyjne:

1. usprawniąjąco – rekreacyjny,

2. rekreacyjno – sportowy i sportowy (siatkówka, tenis stołowy, badminton, piłka nożna),

3. szkoleniowy (kurs bukieciarstwa, rękodzielnictwa, fotografiki komputerowej),

4. rozwijający zainteresowania i uzdolnienia (plastyczne, muzyczne, taneczne, informatyczne).

 

 

 

 

 

 

 Aby pobyt przebiegał komfortowo i bez zakłóceń prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Ośrodka zamieszczonym w zakładce „O nas”.